fbxl

Mezinárodní investiční skupina

Realitní development | Výrobní průmysl | Správa investic | Informační technologie | Farmaceutický průmysl | Právní služby
1 let
1.1 mld. CZK
1.01 mld. CZK
1
99
1.00 mld. CZK
0 mil. CZK
0 mld. CZK
10.000
1.000
0 mld. CZK
0.1 mil. m²
1 let
1.1 mld. CZK
1.01 mld. CZK
1
10.000
1.000
99
1.00 mld. CZK
0 mil. CZK
0 mld. CZK
0 mld. CZK
0.1 mil. m²

Kdo jsme

Jsme mezinárodní investiční skupina, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firem a projektů. Základem našeho podnikání je realitní development a výrobní průmysl doplněný o informační technologie, právo a insolvenci, hospitality byznys, vývoj potravinových doplňků, vývoj a produkci udržitelných materiálů (mycelia).

Působíme v České republice, ale i po celé střední Evropě. Chystáme další organický růst akvizicemi firem, které synergicky doplní portfolio Progresus. Naše expanze směřuje dále na západoevropské trhy.

„Spolu jsme silnější“ 
 Lukáš Zrůst, spoluzakladatel Progresus Invest Holding 

Naším posláním je rozvíjet obchodní potenciál společností a projektů, do kterých investujeme, zvyšovat jejich konkurenceschopnost a hodnotu. Projekty, které si vybíráme, souvisejí s kvalitou a hodnotami života i odkazem na další generace.

Aktuality

Jiří Buchal o výhodách dřevostaveb

Jiří Buchal o výhodách dřevostaveb

Vývoj stavebnin a energií je extrémní, hlásí server Lidovky.cz. Nejistá doba, vysoká inflace, růst cen a zdražování energií. To vše jsou nástrahy,...

Evropský týden udržitelnosti v Progresus

Evropský týden udržitelnosti v Progresus

Mezi 20. a 26. zářím proběhl Evropský týden udržitelného rozvoje. Jakým jediným slovem by se dala vystihnout udržitelnost? Pro nás v Progresus je to...

Investiční strategie

Podnikání je pro naši společnost cestou k vytváření hodnot jak pro nás, naše investory a klienty, tak pro naše zaměstnance, obchodní partnery a komunity, v nichž působíme.

Stavíme na zkušeném týmu a jeho znalostech, důsledné analýze, schopnostech v oblasti strategického a operativního řízení, profesionálním a silném finančním zázemí. Volné prostředky systematicky reinvestujeme do našich společností a podporujeme tak jejich další růst i zvýšení konkurenceschopnosti.

„Jak můžeme hledat velké a průlomové odpovědi, když nebudeme klást větší a odvážnější otázky? Každý skvělý nápad, vize, každá výjimečná změna byla započata otázkou. A přestože odpovědi nejsou a nebudou snadné, víme, že společně máme odhodlání se jim postavit.“
 Lukáš Foral, spoluzakladatel Progresus Invest Holding 

Akvizicemi tradičních velkých společností jsme dokázali, že umíme tvořivě rozvíjet jejich potenciál a otevírat jim dveře k novým obchodním příležitostem. Zároveň podporujeme růst začínajících start-upů. Například u společnosti Harmonelo Harmonelo vyrostl obrat pětinásobně z 50 mil. Kč v prvním roce na 250 mil. Kč v druhém roce jeho existence.

Podporujeme Zelenou dohodu pro Evropu a všechny investice musí být v souladu s naší komplexní ESG strategií.

Portfolio

Progresus Invest Holding tvoří inovativní firmy z několika oblastí.

Vedle realitního developmentu a výroby do našeho portfolia dále patří společnosti zaměřené na informační technologie, právo a insolvenci, hospitality byznys, vývoj potravinových doplňků a vývoj a produkci udržitelných materiálů (mycelia).

Vytvoření Progresus Invest Holding odstartovala akvizice RD Rýmařov s obratem přes 1,3 miliard CZK, středoevropské jedničky ve výrobě dřevostaveb rodinných a bytových domů.

S jejími produkty se můžete setkat na 15 evropských trzích, kde představuje dostupnou a ekologickou variantu bydleni.

Obrat celé skupiny dosáhl v roce 2021 celkem 1,6 miliardy Kč.

V našich firmách zaměstnáváme 600 lidí přímo a s dalšími 43 tisíci spolupracujeme externě.

Mezi obory, v nichž působíme patří:

Realitní development
Výrobní průmysl
Informační technologie a služby
Farmaceutický průmysl
Právní služby
Správa investic

Co plánujeme postavit?

784 zdravých rezidenčních budov
2 000+ bytů
2 základní školy
4 mateřské školky
3 knihovny
4 restaurace
4 venkovní fitness
7 parků
1 komunitní centrum
1 kostel
1 rekreační zónu

Chystané developerské projekty

V současnosti připravujeme 4 trvale udržitelné developerské projekty, pro které máme připraveny pozemky v Praze, jejím okolí a v jižních Čechách. Půjde o klidné lokality s výbornou dopravní dostupností a propracovaným urbanistickým řešením. Všechny naše projekty využijí know-how a technologií RD Rýmařov, jedničky na českém trhu dřevostaveb s více než 50letou tradicí.

Projekty našeho zdravého bydlení se stanou zdrojem zeleně i místem společného komunitního života. Ve více než 2000 bytech nalezne nový domov až 5000 lidí.

„Chceme vytvářet udržitelné čtvrti klidného rodinného bydlení, kde se bude dobře žít několika generacím.“

V srdci ovocných sadů

Zdravé a dostupné bydlení v širším centru Prahy, které se stane zdrojem zeleně a místem společného setkávání.

Odpočívat budete moci v ovocných sadech s jezírkem, se sousedy se setkáte v komunitním centru nebo ve společných zahradách, které jsou jako stvořené pro sousedské grilování. Aktivní odpočinek nabídne multifunkční sportovní hřiště.

 • Projekt v Praze 8 (20 min od centra Prahy)
 • Celková plocha pozemku: 43.120 m2
 • Rodinné bydlení: 25 nízkopodlažních bytových domů s celkem 75 bytovými jednotkami
 • Veřejný prostor: ovocné sady s jezírkem, komunitní centrum, kaple, sportovní hřiště

Obklopen divokou přírodou

Bydlení obklopené divokou přírodou a romantickými skalisky jako z filmů o Divokém západu.

Nedaleký lesopark s mohutnými duby a klikatícím se potokem dotváří malebnou atmosféru klidné lokality.

 • Projekt v Praze 5 (20 min od centra Prahy)
 • Celková plocha pozemku: 111.907 m2
 • Rodinné bydlení: celkem 351 bytových jednotek, 75 bytových domů a 14 viladomů
 • Veřejný prostor: parkové úpravy, dětské hřiště a venkovní fitness

S golfovým hřištěm na dohled

Zelené bydlení na hranicích Prahy a Středočeského kraje, které se stane samostatnou čtvrtí v dohledu golfového greenu.

Pokud jste milovníky golfu, je to bydlení právě pro vás. Rodinné domky s prostornými terasami se budou nacházet v pěší vzdálenosti od osmnáctijamkového golfového hřiště, jehož atmosféra připomíná legendární skotská hřiště. Areál poskytne funkce veškeré občanské vybavenosti. V těsné blízkosti vznikne mateřská i základní škola, aby ti nejmenší nemuseli dojíždět.

 • Projekt v Praze-východ (30 min od centra Prahy)
 • Celková plocha pozemku: 244.000 m2
 • Rodinné bydlení: domov až pro 3500 lidí
 • Veřejný prostor: mateřská a základní škola, restaurace, parkové úpravy, dětské hřiště a venkovní sportoviště, psí louky, bylinkové zahrádky

Bydlení na úpatí Novohradských hor

Unikátní projekt bytových domů nabízející nové příležitosti k bydlení a komunitnímu soužití v městě Kaplici v jižních Čechách.

V blízkosti malebné řeky Malše vznikne komplex tří budov, které inovativně zkombinují železobeton se dřevem. Okolí projektu je navrženo tak, aby plnilo požadavky občanské vybavenosti, a to v podobě venkovního fitness, dětského hřiště i příjemné cyklostezky v těsné blízkosti řeky.

 • Projekt v Kaplici (35 minut od centra Českých Budějovic)
 • Celková rozloha pozemku: 10.344 m2
 • Rodinné bydlení: 3 bytové domy s až 90 bytovými jednotkami
 • Veřejný prostor: parkové úpravy, dětské hřiště, venkovní fitness a kryté parkování

Udržitelnost

„Naším závazkem je být důvěryhodným a odpovědným partnerem s pozitivním vlivem na životní prostředí i naši společnost.
I nadále budeme usilovat o snížení uhlíkové stopy a zkvalitnění života lidí v souvislosti s principy udržitelného rozvoje.“

 
 Lukáš Zrůst a Lukáš Foral, zakladatelé 
 

Podnikáme v souladu s komplexní firemní ESG strategií, v níž klademe vyrovnaný důraz na všechny tři složky E (environmental), S (social) a G (governance).

Ochrana přírody a klimatu
(Environmental)

Připravujeme ekologické a ekonomicky dostupné bydlení v dřevostavbách z našeho závodu RD Rýmařov. Dřevo je udržitelný stavební materiál, který efektivně váže CO2 (v 1 m3 až tunu CO2). Zároveň se věnujeme vývoji a produkci dalších udržitelných materiálů jako je houbové mycelium.

Jelikož je pro nás ochrana životního prostředí závazkem, podporujeme šetrné lesní hospodaření, výsadbu nových stromů a péči o přírodní bohatství lesů na Jesenicku. Naše developerské projekty míří na získání mezinárodní environmentální certifikace BREEAM.
Naším cílem je dosažení klimatické neutrality, první kroky podnikáme již nyní.

 

Společenská odpovědnost
(Social)

Developerské projekty koncipujeme tak, aby se staly dobrými místy pro život. Jejich součástí budou také komunitní stavby (společenská centra, škola nebo kostel) a parková zeleň.
Podporujeme kulturní a společenské aktivity v lokalitách, kde působíme.

Vedle vlastní nadace Progresus SPOLU financujeme také řadu vzdělávacích programů a vědeckých výzkumných programů. Zaměstnáváme v souladu s právními, etickými a profesními normami. Dbáme na genderovou vyváženost a rovné příležitosti mužů a žen.

Transparentní a etické podnikání
(Governance)

Skupinu řídíme zodpovědně, aby byla čitelným a důvěryhodným partnerem pro naše investory, klienty, dodavatele, zaměstnance i státní správu a samosprávu. Máme firemní kodex etického chování a vyžadujeme jeho důsledné dodržování.

Zakládáme si na korektních obchodních vztazích a netolerujeme korupci. Ctíme rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Investujeme do profesního rozvoje a vzdělávání našich zaměstnanců. Podporujeme je v ekologickém chování a v zapojování do dobročinných aktivit.

 

Podporujeme

Prostřednictvím naší nadace poskytujeme dětem ze sociálně znevýhodněných rodin finanční pomoc v oblastech vzdělávání a sportu.

Spolu s podnikatelem a filantropem Martinem Romanem vypisujeme sociální stipendia pro studium na elitním pražském gymnáziu PORG. Dětem, které mají vynikající akademické výsledky, ale nemohou si z finančních důvodů studium na PORG dovolit, školné kompletně hradíme.

Děti, které mají výrazný sportovní talent, ale nemohou ho – opět z finančních důvodů – rozvíjet, podporujeme, aby se vybranému sportu mohly věnovat naplno, ať už se jedná o tenis, hokej, basketbal či jiné sporty.

Vzdělávání, motivace a inspirace

Podcasty

Každé týden pro vás připravujeme podcasty s inspirativními osobnostmi z různých oblastí života. Poslechněte si aktuální i starší díly.

Webináře

Měsíčně přinášíme odborný webinář na témata z našeho podnikání. Informace a aktuality nejen z oblasti investic a nemovitostí z pohledu odborníků pravidelně na YouTube.

Klíčoví lidé

JUDr. Lukáš Zrůst

JUDr. Lukáš Zrůst

Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons)

Co-Founder
Progresus
 Invest Holding

Lukáš Foral

Lukáš Foral

Co-Founder
Progresus Invest Holding

Ing. Petr Heyduk

Ing. Petr Heyduk

Chief Financial Officer
Progresus Invest Holding

Ing. Martin Skalický

Ing. Martin Skalický

Chairman of Advisory Board
Progresus Invest Holding

 
 

Bc. David Havlík

Bc. David Havlík

Business Development Director
Progresus Invest Holding

Ing. Dana Kryńska

Ing. Dana Kryńska

Director of Marketing & PR
Progresus Invest Holding

Daniel Havlík

Daniel Havlík

Chief Executive Officer
Progresus RD Rýmařov Invest

Ing. Jan Nový

Ing. Jan Nový

ESG Director
Progresus Invest Holding

Adéla Senetová

Adéla Senetová

Event Director
Progresus Invest Holding

Janka Borončová

Janka Borončová

Real Estate Development Director
Progresus Invest Holding

Ing. Jiří Buchal

Ing. Jiří Buchal

Chief Executive Officer
RD Rýmařov

Klíčoví lidé

JUDr. Lukáš Zrůst

JUDr. Lukáš Zrůst

Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons)

Co-Founder
Progresus
 Invest Holding

CV

 • spoluzakladatel PROGRESUS Invest Holding
 • Advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením
 • Founder společnosti KONREO
 • Vlastník společnosti KONREO
 • Spoluvlastník výrobního holdingu RD Rýmařov s.r.o.
 • Spoluzakladatel společnosti  Medi pharma vision
 • Spoluzakladatel společnosti Harmonelo
 • Držitel osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti
 • Spoluautor komentáře k insolvenčnímu zákonu
Lukáš Foral

Lukáš Foral

Co-Founder
Progresus Invest Holding

Ing. Petr Heyduk

Ing. Petr Heyduk

Chief Financial Officer
Progresus Invest Holding

Ing. Martin Skalický

Ing. Martin Skalický

Chairman of Advisory Board
Progresus Invest Holding

CV

 • spoluzakladatel PROGRESUS Invest Holding
 • Advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením
 • Founder společnosti KONREO
 • Vlastník společnosti KONREO
 • Spoluvlastník výrobního holdingu RD Rýmařov s.r.o.
 • Spoluzakladatel společnosti  Medi pharma vision
 • Spoluzakladatel společnosti Harmonelo
 • Držitel osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti
 • Spoluautor komentáře k insolvenčnímu zákonu
Bc. David Havlík

Bc. David Havlík

Business Development Director
Progresus Invest Holding

Ing. Dana Kryńska

Ing. Dana Kryńska

Director of Marketing & PR
Progresus Invest Holding

Daniel Havlík

Daniel Havlík

Chief Executive Officer
Progresus RD Rýmařov Invest

Ing. Jan Nový

Ing. Jan Nový

ESG Director
Progresus Invest Holding

Adéla Senetová

Adéla Senetová

Event Director
Progresus Invest Holding

Janka Borončová

Janka Borončová

Real Estate Development Director
Progresus Invest Holding

Ing. Jiří Buchal

Ing. Jiří Buchal

Chief Executive Officer
RD Rýmařov

Kontaktujte nás

Consent(Required)

Progresus Invest Holding s.r.o.

Adresa kanceláře:

The Flow Building
Václavské nám. 47,
110 00  Praha 1
Česká republika

IČ: 09932836

Kontakt pro média:

pr@progresus.cz

© 2022 Progresus Invest Holding