Vytváříme projekty, které budou sloužit i následujícím generacím

Na principy ESG klademe důraz v našem přemýšlení, chování i podnikání.

Náš přístup

Historie našeho výrobního závodu na dřevostavby se začala psát už před více než 50 lety. Akvizice podniku s dlouhou tradicí šetrného zpracování dřeva z českých lesů nasměrovala strukturu našeho portfolia k projektům, které v oblasti real estate developmentu pomáhají k naplňování cílů uhlíkové neutrality.

Pilíře ESG

Environmental

Investujeme do CO₂ neutrální budoucnosti

Sledujeme vlastní uhlíkovou stopu a podnikáme kroky k uhlíkové neutralitě

Využíváme udržitelné stavební materiály, především dřevo

Podporujeme cirkulární ekonomiku

Usilujeme o mezinárodní environmentální certifikace našich realitních projektů

Social

Záleží nám na společnosti

Vytváříme infrastrukturu a občanskou vybavenost kolem našich rezidenčních projektů

Angažujeme se v aktivitách rozvíjejících místní komunity

Podporujeme českou kulturu, film a další společensky prospěšné projekty

Podporujeme děti ze znevýhodněných rodin a pomáháme jim zejména v oblasti vzdělávání a sportu

Governance

Ctíme transparentní a férový přístup

Společnosti řídíme odpovědně

Jednáme transparentně a vždy v souladu s naším etickým kodexem

Vzděláváme a motivujeme naše zaměstnance

Podporujeme zaměstnance v participaci na společensky prospěšných projektech

Naše cesta k udržitelnosti a CO₂ neutralitě

Naše uhlíková stopa

Stáhnout všechny soubory

ESG report Progresus

Certifikát o měření uhlíkové stopy Progresus

Certifikáty o měření uhlíkové stopy RD Rýmařov

BREEAM certifikát industriálního parku Garbe Progresus Park Klášterec I


Spolupracujeme

Dřevo pro život
Český svaz včelařů
ČVUT_ECEEB
ČVUT
Česká lesnická akademie
PORG
Česká filharmonie
INDRC
DofE
KVIFF
Český lev
Variace_2022
Asociace společenské odpovědnosti

Podporované projekty

Odborný garant