Dluhopisový program

Zhodnocení až

% p.a.

Invest. horizont

- 7 let

Minim. investice

tis.

Vyplácení úroků

× ročně

Proč investovat s námi?

Atraktivní výnos

Dluhopisový program nabízí zajímavé zhodnocení až 9,8 % ročně.

Realitní zaměření

Stavíme a do našeho portfolia nakupujeme prémiové realitní projekty v České republice.

Stabilní zázemí

Vlastníme RD Rýmařov s více než 50letou historií a 26 tisíci postavenými domy.

Zajištění

Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením vydaným PROGRESUS Group a.s.

Spolehlivost

Naše dluhopisy navazují na průběžně vyplácené a investorsky populární dluhopisové programy.

Smysluplné projekty

Investujeme do výnosných projektů, které jsou ekonomicky i environmentálně udržitelné.

Na co využíváme získané prostředky?

Investujeme do realizace environmentálně a technologicky vyspělých projektů v oblasti rezidenčního a industriálního developmentu. V případě rezidenčních nemovitostí rozvíjíme lokality příjemné pro život mnoha generací a při výstavbě využíváme zázemí našeho výrobního závodu RD Rýmařov.

V oblasti industriálního developmentu investujeme do logisticky strategických regionů a spolupracujeme se silným mezinárodním partnerem Garbe.

Shrnutí a parametry

Výnos až 9,8 % p. a.

Minimální investice 100 000 Kč

Investiční horizont 3, 5 a 7 let

Možnost investice v CZK i EUR

Objem dluhopisového programu až 800 mil. Kč

Výplata úroků 2x ročně

15% srážkovou daň odvedeme za Vás

Vybrané dluhopisy s možností předčasného vyplacení po 6 měsících

Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 Kč

Prospekt dluhopisu schválený ČNB

Zajištění ručitelským prohlášením společnosti PROGRESUS Group a.s.

Dokumenty ke stažení

Stáhnout všechny soubory

Auditovaná účetní závěrka PROGRESUS Group a.s. k 31.12.2021

Stanovyuditovaná mezitímní účetní závěrka PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.

Auditovaná účetní závěrka PROGRESUS Group a.s. k 31.12.2022

Stáhnout všechny soubory

Stanovy PROGRESUS RD Rýmařov II

Stanovy PROGRESUS Group a.s.

Stáhnout všechny soubory

Základní prospekt PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.

Ručitelské prohlášení PROGRESUS Group a.s.

Konečné podmínky první emise

Konečné podmínky druhé emise

Konečné podmínky třetí emise

Konečné podmínky čtvrté emise

Konečné podmínky páté emise

Konečné podmínky šesté emise

Konečné podmínky sedmé emise

Konečné podmínky osmé emise

Konečné podmínky deváté emise

Konečné podmínky desáté emise

Konečné podmínky jedenácté emise

Konečné podmínky dvanácté emise

Konečné podmínky třinácté emise

Konečné podmínky čtrnácté emise

Klíčoví lidé

Propagační
sdělení

Dokumenty a informace zde uvedené je možné považovat za propagační sdělení v podobě veřejné nabídky dluhopisů. Základní prospekt a jednotlivé konečné podmínky relevantní pro nabízené dluhopisy jsou dostupné na webu https://www.progresusinvest.cz/. Schválení základního prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou na jeho základě nabízeny.

Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt, příslušné konečné podmínky a další relevantní dostupné informace, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Investice do dluhopisů je vysoce riziková a případný investor do dluhopisů riskuje ztrátu části nebo celé své investice. Jakékoli investiční rozhodnutí je pouze na zvážení investora a je pouze na investorovi, aby posoudil rizika a přínosy takového rozhodnutí pro svoji osobu.

Všem potenciálním investorům se proto doporučuje, aby svou investici před jejím učiněním konzultovali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými odbornými poradci.