fbxl

Lukáš Zrůst pro Ekonom o přechodu k bezemisní výstavbě

6. 04. 2023

V týdeníku Ekonom vyšel nový komentář spolumajitele naší skupiny Lukáše Zrůsta na téma Industriál bez emisí. Podle nových nařízení Evropského parlamentu bude muset být již od roku 2028 velká část novostaveb stavěna s certifikací na nulové emise. Platí to pro nové budovy ve vlastnictví veřejných subjektů a všechny jiné než bytové stavby, mezi než patří také industriální nemovitosti. Cílem celého programu klimatické neutrality EU je snížení emisí do roku 2030 o 55 %. Lukáš Zrůst v komentáři nastiňuje, proč je ekologická transformace developmentu nevyhnutelná i díky čemu vnímá cíl přechodu k bezemisní výstavbě v takto krátkém časovém horizontu jako reálný.

„Nová nařízení můžeme mnohdy vnímat jako omezující a negativní. V tomto případě by tomu ale mělo být naopak, jelikož znamenají především prospěch pro naši společnost a její budoucnost. A vlastně i příležitost, jak dále zdokonalovat technologie udržitelného stavitelství,“ nastiňuje Lukáš Zrůst.

Ačkoliv se naplnění programu klimatické neutrality EU v horizontu necelých 8 let může jevit jako optimistický cíl, nereálný určitě není. „Když k tomuto tématu všichni přistoupíme zodpovědně, je díky moderním technologiím téměř osmiletý časový horizont bezemisní výstavby přijatelný. Fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny z CLT panelů, praktické využívání biotechnologií, vodíku, modulárních technologií, využívání obnovitelných materiálů ve výstavě, to všechno můžeme buď okamžitě, nebo ve velmi krátké době zařadit do praxe. Určitě to nebude levné, nicméně pořizovací cena by neměla být jediným elementem k našim úvahám. Je nutné především vidět věci v delším horizontu, a to i z pohledu úspor energií, vody, nebo již zmíněné udržitelnosti,“ dodává Lukáš v komentáři.

Program klimatické neutrality EU vnímáme v Progresus především jako příležitost, jak nadále zdokonalovat postupy a technologie našeho udržitelného developmentu a přispívat ke zdravější a kvalitnější budoucnost naší společnosti.

Celý komentář Lukáše Zrůsta si můžete přečíst online zde nebo v PDF verzi.

Další aktuality

More news