fbxl

Do českých lesů jsme navrátili už 39 000 stromů

7. 12. 2022

Ve spolupráci s Českou lesnickou akademií v Trutnově a naším výrobním závodem RD Rýmařov jsme od jara vysadili už 39 000 stromů. Navraceli jsme do přírody stromy nejen za postavené domy největšího českého dřevostavitele RD Rýmařov, ale také za přečtené dětské knihy v rámci projektu Čtení pomáhá přírodě. Do sázení se společně s akademií zapojili i naši zaměstnanci. Cílem iniciativy je zachování lesů a udržitelné lesní hospodaření podle kritérií Mezinárodní organizace PEFC. Na rozdíl od jiných vyspělých zemí světa může být Česká republika na způsob lesního hospodaření hrdá.

U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který se slaví 5. prosince, můžeme shrnout naši letošní sázecí iniciativu. Od jara se nám společně s trutnovskými lesníky a RD Rýmařov podařilo v Podkrkonoší, ve Voletinách u Trutnova, vysadit prvních 39 000 stromků. „Do výsadby lesa se zapojili i naši zaměstnanci. Sázeli jsme za postavené rýmařovské domy, ale i za přečtené knížky malých čtenářů, kteří se zapojili do projektu Čtení pomáhá přírodě. Cílíme až na 80 000 sazenic ročně. Celou iniciativou nejen pomáháme přírodě, motivujeme děti ke čtení, ale zároveň podporujeme dobrovolnictví mezi našimi zaměstnanci,“ říká marketingová ředitelka skupiny Progresus Dana Kryńska. Další výsadba bude následovat v příští sázecí sezóně, tedy zhruba v březnu.

Budoucnost jménem dřevo

Dřevo je udržitelný materiál budoucnosti. Jako jediný klimaticky neutrální stavební materiál je čím dál více vyhledávaný stavebními firmami i developery. Budovy využívající dřevo se stávají významnými lapači uhlíku. V 1 m3 dřevo naváže až tunu CO2. Zároveň je recyklovatelným materiálem a 100% obnovitelným přírodním zdrojem, který se v podobě nové výsadby navrací zpět do našich lesů. Společně s Českou lesnickou akademií nejen, že stromy vysazujeme, ale zároveň se při sázení snažíme veřejnost edukovat o udržitelném lesním hospodaření.

Největší česká dřevostavitelská společnost RD Rýmařov, která je součástí naší skupiny, dřevo hojně využívá. Společně se zavazujeme tento cenný přírodní materiál navracet zpět do našich lesů a hospodařit s ním udržitelně. Na jeden dům RD Rýmařov připadne zhruba 20 vzrostlých stromů. Ovšem aby vyrostlo 20 dospělých stromů, nestačí vysadit jen jednu sazenici, nýbrž 10. Za jeden postavený dům tudíž společně s trutnovskými lesníky vysazujeme 200 sazenic stromů.

Uvědomujeme si, že to, co si z přírody bereme pro výrobu zdravého bydlení, do ní zpět musíme navracet. Při sázení chceme postupovat správně, nechceme jít ve stopách greenwashingu, a činit tak z našeho pojetí pouhé marketingové gesto. Proto jsme spojili síly s odborníky z České lesnické akademie Trutnov,“ říká Jan Nový, ESG ředitel skupiny Progresus.

 „Přibližně osmdesát tisíc sazenic za rok je opravdu hodně, proto budeme sázet v několika vlnách a na několika různých místech tak, abychom dodrželi zásady správného sázení. Cílem je vrátit přírodě druhově pestré porosty, nyní to byly smrky a duby, následovat budou ještě olše, buk, jedle a javor klen“, říká Miloš Pochobradský, ředitel České lesnické akademie Trutnov, s níž v rámci projektu spolupracujeme.

Výpočet správného počtu sazenic za domy RD Rýmařov
Výpočet správného počtu sazenic za domy RD Rýmařov

V rámci celé sázecí iniciativy se zároveň s Českou lesnickou akademií snažíme veřejnost vzdělávat o tom, že udržitelné lesní hospodaření není jen o správném sázení, ale i vhodně naplánované těžbě. O lesy je totiž potřeba pečovat a hospodařit v nich tak, aby stromy plnily jednu ze svých hlavních funkcí, tj. aby pohlcovaly CO2.  Toho jsou schopné jen po určitou fázi svého života.

 „Naše planeta potřebuje hlavně mladé stromy, které absorbují CO2. Staré stromy ho totiž více vypouštějí, než přijímají. Proto je důležité ve správný čas tyto stromy vytěžit a jejich dřevo zpracovat. Neobhospodařované lesy nikomu nepomohou. Řízená těžba dřeva a jeho využití ať už ve stavebnictví, nebo v jiných oborech je pro životní prostředí zásadní,“ říká Jan Nový, ESG ředitel skupiny Progresus.

Pro představu, evropský smrk je absorbérem CO2 po dobu zhruba 80 let. Poté naopak oxid uhličitý produkuje. Správně naplánovaná těžba je nezbytná nejen kvůli emisím CO2, ale zásadně se jí také snižuje riziko požárů, které jsou často způsobovány suchým, neobhospodařovaným lesním porostem.

Z využívání dřeva není potřeba mít obavy, je ho skutečně dostatek, ať už v českém, nebo světovém měřítku. Vždy je potřeba mít na paměti, že klíčem k efektivnímu využití dřeva, je těžba udržitelným způsobem. Ta často na národní úrovni chybí, a proto v některých zemích existují deficity lesního porostu. Například Spojené království v současné době dováží až 81 % svých dřevěných výrobků, ačkoliv zde existuje značná kapacita pro zvýšení těžby dřeva udržitelným způsobem. České lesní hospodářství takový problém nemá. Těžba je u nás řízena hospodářským plánem. Bylo by dobré, abychom byli schopni zpracovat a využít všechno dřevo. Nemáme však v ČR zpracovatelské kapacity, což je obrovská škoda. Je smutné, že většinu této úžasné suroviny vyvážíme do zahraničí. Přitom udržitelné hospodaření v českých lesích je opravdu něčím, na co můžeme být hrdí,“ dodává Miloš Pochobradský.

Podle PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), jímž se skupina Progresus řídí, znamená trvale udržitelné obhospodařování lesů jejich správu a užívání tak, aby byla udržena biodiverzita, produktivita, schopnost obnovy, vitalita a potenciál plnit nejdůležitější ekologické, ekonomické a sociální funkce, a to bez negativního dopadu na ostatní ekosystémy.

Další aktuality

More news