Aktuality

Naše podpora mladých talentů se dočkala slavnostního vyvrcholení v pražském Rudolfinu

Téma

Progresus

Publikováno

27. 06. 2023

Čtení

4 min

Sdílet

Vzdělávací projekt Společný orchestr České filharmonie, jehož jsme byli hrdým partnerem, se 26. června dočkal svého vyvrcholení, slavnostního koncertu v pražském Rudolfinu pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera. Nadaní žáci základních uměleckých škol z celé České republiky si zahráli po boku filharmoniků, kteří byli po celý rok jejich mentory. Mladí talenti si společně s hráči České filharmonie připravili skladby Carla Marii von Webera, Antonína Dvořáka a Petra Iljiče Čajkovského.

Vzdělávací projekt Společný orchestr České filharmonie, jehož jsme byli hrdým partnerem, se 26. června dočkal svého vyvrcholení, slavnostního koncertu v pražském Rudolfinu pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera. Nadaní žáci základních uměleckých škol z celé České republiky si zahráli po boku filharmoniků, kteří byli po celý rok jejich mentory. Mladí talenti si společně s hráči České filharmonie připravili skladby Carla Marii von Webera, Antonína Dvořáka a Petra Iljiče Čajkovského.

„Proč tady vůbec jsme? Co vás sem přivedlo? Proč vlastně děláte muziku?“ Tyto otázky položil v přátelské debatě na začátku společného zkoušení žákům základních uměleckých škol dirigent Petr Altrichter. „Kvůli mamince, tatínkovi, kamarádovi nebo kvůli kantorovi? Protože se nudím, protože chci něco dělat nebo protože někdo jiný chce, abych něco dělal? Tohle všechno jsou důležité důvody, ale ještě jedna věc by měla být důležitější. Hudba by měla být něčím, co děláte rádi. Protože jenom tehdy, když ji děláte rádi, u ní zůstanete celý život, i když ji třeba nebudete dělat profesionálně. Pokud ji děláte z nějakého jiného důvodu, tak společný rok uběhne, všechno z vás vyprchá a na všechno zapomenete. Muzika je svět, do kterého vstoupí jenom ten, kdo má muziku rád. Je to svět, který je velice hluboký, svobodný a krásný.“

Vstoupit do Společného orchestru žáků základních uměleckých škol a hudebníků České filharmonie je velkou výzvou jak pro začínající generaci umělců, tak pro profesionály. Každý z mladých účastníků tohoto projektu musí mít velké odhodlání a chuť na sobě pracovat, touhu rozvíjet svůj talent a být nadšený ze společného tvoření. Žákům základních uměleckých škol umožňuje spolupráce s filharmoniky poznat život velkého orchestru přímo v prostorách Rudolfina, nasát zkušenosti profesionálních hráčů a pracovat pod taktovkou vynikajících dirigentů.

„Život je jako lavička na rozcestí. Člověk si může v klidu sednout a pozorovat kolemjdoucí… Sedět na lavičce s sebou nepřináší žádná rizika, ale málo zážitků. Když se však někdo rozhodne vstát a vyrazit na cestu, hrozí sice, že se ztratí, pokud nebude věřit svým nohám, ale také ho jistě čeká řada překvapení… Tento orchestr považuju za jednu z nejkrásnějších cest, po které jsem měl tu čest jít. Zejména doprovodné komentáře pana dirigenta a filharmoniků mi několikrát pomohly citově si všechno užít do nejmenších detailů. To mi pomohlo jednak zorientovat se v notách, ale také v životě. Být součástí něčeho velkého, to je ta věc, která dá člověku nadhled a otevře mu srdce vstříc životu, vyznal se jeden z letošních účastníků.

Společný orchestr vzniká ve spolupráci České filharmonie a Asociace základních uměleckých škol již od roku 2014. V prvních dvou letech s orchestrem intenzivně pracoval šéfdirigent Jiří Bělohlávek, na kterého od roku 2016 navázal dirigent Petr Altrichter. Každým rokem se projektu účastní třicítka filharmoniků a na šest desítek žáků základních uměleckých škol, kteří jsou do programu vybíráni z jednotlivých krajů České republiky. Od ledna do června se všichni potkávají na přípravných zkouškách a nacvičují společné vystoupení pro velké publikum Dvořákovy síně. Výběr účastníků projektu je výlučně na spolupracujících základních uměleckých školách, které jsou nejlépe informovány o schopnostech a motivaci svých žáků. Některé z účastníků projektu vede později jejich cesta do České studentské filharmonie, Orchestrální akademie, a dokonce i přímo do České filharmonie.

„Člověk nemá vždy štěstí na to, aby jeho talenty padly na úrodnou půdu, protože tu úrodnou půdu kolem sebe nemá. My se ji ve Společném orchestru snažíme tvořit: žáci základních uměleckých škol do ní dávají zvídavost a nadšení, členové České filharmonie zkušenost a porozumění a učitelé ze ZUŠek dlouhodobou péči a zájem o ‚své ovečky‘. Všichni dohromady dávají lásku k hudbě a ovšem taky spoustu práce. Věřte, že je znát, že tahle půda není vyprahlá… A zúrodňuje svět i pro nás ostatní,“ říká Petr Kadlec, vedoucí oddělení vzdělávacích programů České filharmonie.

„Snažíme se vždy podporovat takové projekty, které dávají smysl, vidíme jejich přínos a jsou skutečně adresné. A projekt Společného orchestru v České filharmonii toto všechno splňuje. Účastní se ho na šedesát talentovaných hudebníků, převážně ve věku od 12 do 18 let, kteří už od útlého dětství se svými učiteli na ZUŠ poctivě cvičí a hudba se jim stala zálibou a pro některé z nich i profesní životní cestou,“ uvádí spolumajitel Progresus Lukáš Zrůst a doplňuje: „I ti nejtalentovanější žáci bohužel v tomto věku hru na hudební nástroje opouští, a proto je potřeba s nimi velmi cíleně pracovat a motivovat je. A co může být větší motivací než mít příležitost usednout vedle zkušeného filharmonika, učit se od něj, a nakonec předvést své umění v českém kulturním svatostánku po jejich boku před nabitým sálem.“

Výsledek celoroční práce žáků a jejich mentorů z řad hudebníků České filharmonie byl doslova dechberoucí. Mladí talenti sklidili několikaminutový aplaus plného Rudolfina, jehož prostory prostoupila upřímná radost i dojetí. Těší nás, že jsme společnou práci mladých hudebníků a filharmoniků mohli po celý rok sledovat a realizaci tohoto krásného projektu podpořit. Protože investice do mladých talentů se vždy vyplácí.