fbxl

Mezinárodní investiční skupina

 

Realitní development     Výrobní průmysl   Správa investic
 Farmaceutický průmysl     Právní služby

 

1 let
1.1 mld. CZK
1.01 mld. CZK
1
99
1.000 mld. CZK
99+
1.00 mld. CZK
0 mil. CZK
0 mld. CZK
0 mld. CZK
0.1 mil. m²
1 let
1.1 mld. CZK
1.01 mld. CZK
1
10.000+
1.000
99+
1.00 mld. CZK
0 mil. CZK
0 mld. CZK
0 mld. CZK
0.1 mil. m²

Aktuality

Kdo jsme

Jsme mezinárodní investiční skupina spravující rozmanité portfolio inovativních firem a projektů. Nejdynamičtější oblastí našeho podnikání je udržitelný development, rezidenční a industriální.

Vedle realitního developmentu podnikáme také v oblasti výrobního průmyslu, vývoje a produkce udržitelných materiálů (mycelia), vývoje potravinových doplňků, práva a insolvence.

Vlastníme RD Rýmařov, středoevropskou jedničku ve výrobě dřevostaveb s ročním obratem přesahujícím 1,2 mld. Kč a více než 50letou historií. S jejími produkty se můžete setkat na 15 evropských trzích, kde představuje dostupnou a ekologickou variantu bydlení.

Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a naše expanze dále směřuje na západoevropské trhy. Chystáme další organický růst akvizicemi firem, které synergicky doplní naše portfolio.

NAŠE POSLÁNÍ

„Investujeme do udržitelných společností a projektů s vyšším smyslem. Pomocí našich zkušeností a lásky k progresu rozvíjíme jejich potenciál a hodnotu. Investujeme, abychom pozitivně ovlivnili životní příběhy nás všech.“

Investiční strategie

Podnikání je pro naši společnost cestou k vytváření hodnot jak pro nás, naše investory a klienty, tak pro naše zaměstnance, obchodní partnery a komunity, v nichž působíme.

Stavíme na zkušeném týmu a jeho znalostech, důsledné analýze, schopnostech v oblasti strategického a operativního řízení, profesionálním a silném finančním zázemí. Volné prostředky systematicky reinvestujeme do našich společností a podporujeme tak jejich další růst i zvýšení konkurenceschopnosti.

„Jak můžeme hledat velké a průlomové odpovědi, když nebudeme klást větší a odvážnější otázky? Každý skvělý nápad, vize, každá výjimečná změna byla započata otázkou. A přestože odpovědi nejsou a nebudou snadné, víme, že společně máme odhodlání se jim postavit.“
Lukáš Foral, spoluzakladatel Progresus Invest Holding 

Akvizicemi tradičních velkých společností jsme dokázali, že umíme tvořivě rozvíjet jejich potenciál a otevírat jim dveře k novým obchodním příležitostem. Zároveň podporujeme růst začínajících start-upů. Například u společnosti Harmonelo vyrostl obrat pětinásobně z 50 mil. Kč v prvním roce na 250 mil. Kč v druhém roce jeho existence.

Podporujeme Zelenou dohodu pro Evropu a všechny investice musí být v souladu s naší komplexní ESG strategií.

Portfolio

Mezi obory, v nichž působíme, patří:

Realitní development
Výrobní průmysl
Farmaceutický průmysl
Právní služby
Správa investic

Developerské projekty

Investujeme do diverzifikovaného portfolia prémiových nemovitostí rezidenčního bydlení a také průmyslových parků.

Pro projekty rezidenčního bydlení využíváme know-how našeho výrobního závodu RD Rýmařov, který již více než 50 let vytváří moderní, rychlé a ekologické bydlení.

Společně s přední mezinárodní společností GARBE Industrial Real Estate CEE, jejíž historie sahá až do roku 1965, investujeme do prvotřídních industriálních nemovitostí, které splňují nejvyšší standardy udržitelné výstavby.

Rezidenční development

„Vytváříme udržitelné čtvrti klidného rodinného bydlení, kde se bude dobře žít několika generacím.“

V současnosti připravujeme 3 trvale udržitelné developerské projekty, pro které máme připraveny pozemky v Praze a jejím okolí. Půjde o klidné lokality s výbornou dopravní dostupností a propracovaným urbanistickým řešením.

Projekty našeho zdravého bydlení se stanou zdrojem zeleně i místem společného komunitního života.

Ve více než 2000 bytech nalezne nový domov až 5000 lidí.

!
Urbanismus
!
Nízkoenergetičnost
!
Udržitelnost a CO2 neutralita
!
Rychlost výstavby

Co bude součástí našich projektů?

 780+ zdravých rezidenčních budov
 2000+ bytů
Základní školy
Mateřské školky
Knihovny
Restaurace
Společné parky, sady a zahrady
Dětská hřiště
Fitness a venkovní sportoviště
Komunitní centrum
Kaple

Připravované projekty zdravého bydlení

V srdci ovocných sadů

Zdravé a dostupné bydlení v širším centru Prahy, které se stane zdrojem zeleně a místem společného setkávání.

Odpočívat budete moci v ovocných sadech s jezírkem, se sousedy se setkáte v komunitním centru nebo ve společných zahradách, které jsou jako stvořené pro sousedské grilování. Aktivní odpočinek nabídne multifunkční sportovní hřiště.

 • Projekt v Praze 8 (20 min od centra Prahy)
 • Celková plocha pozemku: 43.120 m2
 • Rodinné bydlení: 25 nízkopodlažních bytových domů s celkem 75 bytovými jednotkami
 • Veřejný prostor: ovocné sady s jezírkem, komunitní centrum, kaple, sportovní hřiště

 

Obklopen divokou přírodou

Bydlení obklopené divokou přírodou a romantickými skalisky jako z filmů o Divokém západu.

Nedaleký lesopark s mohutnými duby a klikatícím se potokem dotváří malebnou atmosféru klidné lokality.

 • Projekt v Praze 5 (20 min od centra Prahy)
 • Celková plocha pozemku: 111.907 m2
 • Rodinné bydlení: celkem 351 bytových jednotek, 75 bytových domů a 14 viladomů
 • Veřejný prostor: parkové úpravy, dětské hřiště a venkovní fitness

S golfovým hřištěm na dohled

Zelené bydlení na hranicích Prahy a Středočeského kraje, které se stane samostatnou čtvrtí v dohledu golfového greenu.

Pokud jste milovníky golfu, je to bydlení právě pro vás. Rodinné domky s prostornými terasami se budou nacházet v pěší vzdálenosti od osmnáctijamkového golfového hřiště, jehož atmosféra připomíná legendární skotská hřiště. Areál poskytne funkce veškeré občanské vybavenosti. V těsné blízkosti vznikne mateřská i základní škola, aby ti nejmenší nemuseli dojíždět. 

 • Projekt v Praze-východ (30 min od centra Prahy)
 • Celková plocha pozemku: 244.000 m2
 • Rodinné bydlení: domov až pro 3500 lidí
 • Veřejný prostor: mateřská a základní škola, restaurace, parkové úpravy, dětské hřiště a venkovní sportoviště, psí louky, bylinkové zahrádky

Vlastníte pozemek?

Vykupujeme stavební pozemky pro rezidenční výstavbu s platným územním plánem.

Vedle standardního výkupu pozemku nabízíme i možnost spolupráce na developerských projektech či výhody plynoucí z odložené splatnosti.

Jaké pozemky hledáme?

!
!
!

Industriální development

Společně s přední mezinárodní společností GARBE Industrial Real Estate CEE, jejíž historie sahá až do roku 1965, investujeme do prvotřídních industriálních nemovitostí.

Vytváříme tak zázemí pro podnikání renomovaným společnostem z oblastí logistiky, e-commerce a lehké výroby dle jejich požadavků a potřeb.

Naše logistické haly cílí na nejvyšší standardy moderní udržitelné výstavby dle kritérií mezinárodní certifikace BREEAM i požadavky na ekonomickou efektivitu.

Poloha logistických hal je pro nájemce nejdůležitějším aspektem. Naše haly proto vznikají ve strategických lokalitách.

Dobrá dopravní dostupnost

Strategická poloha vzhledem k obchodu se sousedními státy

Dostupná pracovní síla

Investováním do průmyslových parků podporujeme ekonomickou sílu regionů a vytváříme nová pracovní místa v daných lokalitách.

 

Industriální parky

GARBE Park Klášterec I

Industriální park GARBE Park Klášterec I navazuje na existující industriální zónu GARBE Park Chomutov I s celkovou hrubou pronajímatelnou plochou 30.000 m2 (GLA). Tento nový developerský projekt v průmyslové zóně Verne u Klášterce nad Ohří zvýšil původní plochu o dalších 18 500 m2. Nová budova splňuje ESG standardy udržitelné výstavby průmyslových nemovitostí dle certifikace BREEAM na úrovni Very Good.

Základní informace

 • Pronajímatelná plocha: 18 500 m²
 • Hlavní nájemce: ISOLITE GmbH

O lokalitě

 • Severní Čechy – Klášterec nad Ohří
 • Průmyslová zóna Verne
 • Velmi dobrá dopravní dostupnost (silnice R13, dálnice D7)
 • 12 km od Chomutova a 30 km od německých hranic

Dřevostavby pro CO2
neutrální budoucnost

ESG ŘEŠENÍ PRO DEVELOPERY

Dřevostavby RD Rýmařov, středoevropské jedničky a zároveň jedničky našeho portfolia, jsou kvalitním řešením zdravého bydlení nejen pro rodiny, ale i ESG cestou pro developery, stavební společnosti nebo města.

Vynikají rychlostí výstavby díky své modularitě a také úsporou energie.

Jsou (r)evolučním ESG řešením.

Naše  

„Investujeme s respektem k přírodě i společnosti, investujeme s vyšším smyslem.“

„Naším závazkem je být důvěryhodným a odpovědným partnerem s pozitivním vlivem na životní prostředí i naši společnost.“
I nadále budeme usilovat o snížení uhlíkové stopy a zkvalitnění života lidí v souvislosti s principy udržitelného rozvoje.“

 Lukáš Zrůst a Lukáš Foral, zakladatelé 

Podnikáme v souladu s komplexní firemní ESG strategií. Udržitelnost pro nás znamená respekt na třetí.

Investujeme do CO2 neutrální budoucnosti
(Environmental)

Naše cesta vede k uhlíkové neutralitě. Připravujeme ekologické a ekonomicky dostupné bydlení v dřevostavbách z našeho závodu RD Rýmařov. Podporujeme rozšíření dřeva jako udržitelného a plně recyklovatelného stavebního materiálu, který efektivně snižuje emise CO2 (v 1 dokáže uzamknout až tunu CO2). Zároveň se věnujeme vývoji a produkci dalších udržitelných materiálů, jako je například houbové mycelium. Podporujeme šetrné lesní hospodaření, výsadbu nových stromů a péči o přírodní bohatství našich lesů.

Developerské projekty, které připravujeme, cílí na mezinárodní environmentální certifikace BREEAM. Jejich součástí bude atraktivní veřejný prostor plný zeleně.

Cílem Progresus je dosažení klimatické neutrality, první kroky podnikáme již nyní.

Vytváříme hodnoty pro společnost
(Social)

Jsme společensky odpovědným partnerem. Podporujeme projekty zejména v oblastech české kultury, vzdělávání a sportu. Prostřednictvím naší nadace Progresus SPOLU poskytujeme finanční podporu talentům i dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Financujeme také řadu vzdělávacích i vědecky výzkumných programů. Podporujeme kulturní a společenské aktivity v lokalitách, kde působíme.

Naše developerské projekty koncipujeme tak, aby se staly dobrými místy pro život. Jejich součástí budou základní i mateřské školy, parky, sady a společné zahrady, sportoviště nebo komunitní centra. Projekty vhodně doplní stávající urbanistické celky (obce, městské části).

Každý člověk je jedinečný. Nesmírně si vážíme rozmanitosti našeho týmu i žen ve vedoucích pozicích. Zaměstnáváme v souladu s právními, etickými a profesními normami.

Ctíme transparentní a férový přístup (Governance)

Skupinu řídíme zodpovědně, aby byla čitelným a důvěryhodným partnerem pro naše investory, klienty, dodavatele, zaměstnance i státní správu a samosprávu. Máme firemní kodex etického chování a vyžadujeme jeho důsledné dodržování.

Zakládáme si na korektních obchodních vztazích a netolerujeme korupci. Ctíme rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Investujeme do profesního rozvoje a vzdělávání našich zaměstnanců. Podporujeme je v ekologickém chování a v zapojování se do dobročinných aktivit.

Podporujeme

„Vytváříme hodnoty pro společnost.“

„Dobré scénáře nesmí zůstat na papíře.“

To je náš závazek. Dobrým scénářem je pro nás jakýkoliv silný nápad, skvělá myšlenka, která má potenciál, nebo projekt prospěšný společnosti. Dobrým scénářem je ale také výjimečný talent, který si zaslouží naši pozornost.

 V Progresus chceme být společensky odpovědným partnerem, který pomáhá tyto dobré scénáře realizovat. 

Naši podporu adresujeme konkrétním projektům zejména v oblastech české kultury, vzdělávání a sportu, ale právě také talentům, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit rozvíjet své nadání naplno. Talentovaným dětem ze sociálně znevýhodněných rodin poskytujeme finanční podporu prostřednictvím naší nadace Progresus SPOLU.

 Tím naše naplňované scénáře ale zdaleka nekončí…

Které scénáře naplňujeme?

INDRC

Jsme hrdým partnerem vědeckého institutu INDRC, založeného předním českým neurologem a vědcem Martinem Tolarem, který se specializuje na výzkum v oblasti neurodegenerativních onemocněních, mezi než patří také Alzheimerova choroba. Tou jen v České republice trpí přes 160 000 obyvatel. Práce výzkumných týmů v tomto oboru znamená naději pro stovky tisíc až miliony pacientů i obrovský rozvoj vědeckých schopností lidstva.

30. ČESKÝ LEV

Podpora českého filmu je naším dlouhodobým závazkem a také srdcovou záležitostí. Český lev oceňuje ty nejlepší filmové snímky, výjimečné talenty, motivuje mladé tvůrce a hraje zásadní roli v rozvoji české kultury. Jsme rádi, že můžeme být hrdým partnerem jeho jubilejního 30. ročníku.

GYMNÁZIUM PORG

Jsme přesvědčeni, že kvalitní vzdělání je tím nejcennějším, co můžeme dětem nabídnout. Spolu s podnikatelem a filantropem Martinem Romanem proto vypisujeme sociální stipendia pro studium na elitním pražském gymnáziu PORG. Dětem, které mají vynikající akademické výsledky, ale nemohou si z finančních důvodů studium na PORG dovolit, školné kompletně hradíme. Protože investice do vzdělání, ta za to stojí…

DOFE

Motivovat mladé k rozvíjení jejich talentu, ale i k zapojování se do dobročinnosti, má pro nás smysl. Stali jsme se proto dlouhodobým partnerem programu DofE (Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu), v rámci kterého mladí od 14 do 24 let komplexně rozvíjejí své dovednosti, ať už sportovní, ale i intelektuální, a zapojují se do dobrovolnických aktivit. Naši podporu směřujeme sociálně znevýhodněným studentům, aby své nadání mohli rozvíjet naplno. Jsme přesvědčeni, že program DofE je pro mladé skvělým impulsem k tomu, jak se v životě neustále posouvat dál a umět využívat svůj potenciál.

 

PODPORA DĚTÍ VE SPORTU

V Progresus naplňujeme vysněné životní příběhy mladých talentů. Ať už jde o vzdělávání, ale i sport. Dětem, které mají výrazný sportovní talent, ale nemohou ho z finančních důvodů rozvíjet, prostřednictvím naší nadace pomáháme, aby se vybranému sportu mohly věnovat naplno a mohly si tak splnit své sportovní sny.

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KARLOVY VARY

Svět filmu a svět investic mají mnoho společného. Na počátku je vždy kreativní myšlenka, na kterou navazují nitky příběhu. Když se vše podaří, na jedné straně přichází úspěch na filmovém plátně, nebo úspěšné naplnění investičního záměru na straně druhé. I právě proto jsme se na dobu tří let stali partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a stvrdili tak náš závazek být dlouhodobým partnerem české kultury.

VARIACE 2022

Festival Variace spojuje to, s čím souzníme a co dlouhodobě podporujeme. Ať už jde o film, hudbu i talenty. Tato jedinečná kulturní událost, která se uskutečnila již druhým rokem v režii Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a pod taktovkou České filharmonie, přilákala do Karlových Varů nadšence hudby i filmu a dokázala, že lázeňské město může žít kulturou nejen během letního filmového festivalu.

ČESKÁ FILHARMONIE

Česká kultura nepochybně vyrůstá z hudby a skladatelů rozměru Antonína Dvořáka. My jsme na tuto kulturní tradici neskutečně pyšní a cítíme se hrdí v roli dlouhodobého partnera České filharmonie, jednoho z největších českých klenotů. V rámci vzdělávacího projektu Společný orchestr podporujeme šedesát talentovaných žáků vybraných základních uměleckých škol ve věku od 12 do 18 let, kteří své nadání rozvíjejí po boku profesionálních hudebníků České filharmonie. Roční práce žáků a jejich profesionálních mentorů bude zakončena společným koncertem 26. června 2023 v hudebním svatostánku, ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. 

Naše podcasty

Progress Your Mind

Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progresus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme nejen o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.

Přehrát na:
 
Business Voice

Chcete držet prst na tepu byznysového dění? Diskutujeme s odborníky nejen o trendech realitního trhu, investování, nebo udržitelných tématech, která hýbou světem byznysu. 

Přehrát na:
 
Business Voice Market Insight

Chcete vědět, co v současnosti hýbe ekonomikou? Doc. Petr Budinský vás během několika minut provede těmi nejdůležitějšími událostmi, zaostří na aktuální ekonomickou situaci a nastíní také výhled na další dny.

Přehrát na:
 
Business Voice Industrial Insight

Chcete vědět, co se děje na trhu industriálních nemovitostí? Na čtvrtletní výsledky a výhled na další období pravidelně zaostří Ferdinand Hlobil, realitní expert a člen investiční komise skupiny Progresus.

Přehrát na:
 
Přehrát na:
 
Přehrát na:
 
Přehrát na:
 
Přehrát na:

 

Klíčoví lidé

JUDr. Lukáš Zrůst

JUDr. Lukáš Zrůst

Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons)

Co-Founder
Progresus Invest Holding

Lukáš Foral

Lukáš Foral

Co-Founder
Progresus Invest Holding

Ing. Petr Heyduk

Ing. Petr Heyduk

Chief Financial Officer
Progresus Invest Holding

Ing. Martin Skalický

Ing. Martin Skalický

Chairman of Advisory Board
Progresus Invest Holding

Bc. David Havlík, MBA

Bc. David Havlík, MBA

Business Development Director
Progresus Invest Holding

Daniel Havlík

Daniel Havlík

Chief Executive Officer
Progresus RD Rýmařov Invest

Pavel Bříza

Pavel Bříza

External Financial Distribution Director
Progresus Invest Holding

Ing. Janka Borončová

Ing. Janka Borončová

Real Estate Development Director
Progresus Invest Holding

Ing. Jiří Buchal

Ing. Jiří Buchal

Chief Executive Officer
RD Rýmařov

Ing. Aleš Trojan

Ing. Aleš Trojan

Industrial Development Director
Progresus Invest Holding

Ing. Jan Nový

Ing. Jan Nový

ESG Director
Progresus Invest Holding

Kontaktujte nás

Kontakt pro média:

pr@progresus.cz

PROGRESUS Group a.s.

Adresa kanceláře:

The Flow Building
Václavské nám. 47,
110 00  Praha 1
Česká republika

IČ: 10978216

© 2023 PROGRESUS Group a.s.